Teknopark Destekleri

teknopark destekleri4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’n amacı; üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiisinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamaktır.

Ülke içerisinde faaliyet gösteren özel işletmeler, firmalar hatta üniversiteler gibi devlet kurumları Teknopark destekleri sayesinde etkili bir dönüşüme imza atabilir. Söz konusu bu yerlerin zaman içerisinde daha iyi bir üretim zinciri ya da teknoloji ağı elde etmesini sağlamak amacı ile teknopark teşvikleri ve daha fazlasını danışmanlık hizmeti alanlara kısa sürede gerçekleştirmektedir. Özellikle genç girişimciler ya da firmaların çoğu zaman yalnız kaldığını düşündüğü durumlarda KDV muafiyeti, sigorta işveren prim desteği, gümrük muafiyeti gibi pek çok konuda teknopark destekleri almasına yardımcı olunur. Teknoloji ve bilim odaklı hareket eden bu oluşum sayesinde teknopark proje örneği ve dosya sunumu gibi argümanlar bir araya getirilerek daha somut veriler elde ediliyor. Bu da kısa vadede daha hızlı ve verimli bir yolun kapılarını açıyor. Nerden ve nasıl başlayacağını bilmeyen ancak ileri teknoloji bir sisteme ya da üretim zincirine sahip olmak isteyen herkesin yanında olunur. 

Firmaların, işletmelerin, bireysel girişimcilerin ve daha birçok girişim teşebbüsünde teknoloji ile bilimi yakalamasına imkan sağlanıyor. Etkili Ar-Ge çalışmaları ile az maliyetle çok daha kaliteli ve seri üretim zincirine yardımcı olunuyor. Teknopark destekleri sadece sanayi alanında değil, konusu yasal olan her türlü iş kolunda büyük bir ilerleme kaydetmek için yardımcıdır. Çok farklı alanlarda var olan teknopark destekleri sayesinde arkanıza yaslanıp işlerin nasıl kısa sürede büyüdüğünü görme imkanını yakalarsınız.  

Ticari işlerinizde ya da projelerinizde teknopark destekleri kapsamında Ar-Ge, yazılım ve tasarım gibi alanlarda personellere gelir vergisinden muafiyet sağlanabilir. İlgili kanun maddesi çerçevesinde Ar-Ge, tasarım ve yazılım alanındaki personelin sigorta priminin işverene ait olan kısmın yarısı karşılanabilmektedir. Teknopark teşvikleri olarak; yurt dışından getirilen ithal mal ya da eşya gümrük vergisi muafiyeti kapsamına alınarak teknolojik gelişime destek sağlanmaktadır. Firmaların çalıştığı bölgeler dışında Ar-Ge, tasarım ve yazılım personellerinin bölge dışında çalışmasına da destek olunur. Teknopark proje örneği sunulup kabul alındıktan sonra sayılan ve daha birçok teknopark teşvikleri ile muafiyetler sayesinde yeni, gelişmiş bir sistemle işletmenizin adını yurtdışında duyurmanıza imkan sağlanmış olur. Ticari itibarı ve güveni tazeleyen yeni gelişmeler ışığında sürekli olarak yeniliklerle dolu bir firma olma yolunda emin adımlarla ilerlenir.

Sadece var olan sistemin daha ileriye götürülmesi değil Ar-Ge çalışmaları sonucunda elde ettiğiniz veriler ile yeni bir ürün ya da makine üretmek için de teşvik kazanmak için bize danışabilirsiniz. Ayrıca ürettiğiniz her ne ise, Bakanlık tarafından onay almak için öncelikli listesinde yer alabilirsiniz. Yazılım alanında birçok hizmet ve teslimde, KDV muafiyetinden de yararlanmak için yardımcı olunur. Sadece bununla kalmaz, bazı şartlar taşınıldığı takdirde Ar-Ge hizmeti kapsamında hizmet eden personellerin bir kısmının belirli süreyle sınırlı olmak üzere aylık ücretlerinin bile karşılanması için gerekli adımlar atılır. Tek başınıza yapamayacağınız ya da uygulamaya koyduğunuzda size maliyet ve gider kalemi olarak dönecek birçok durum teknopark destekleri sayesinde daha kolay olacaktır.

Bu kapsamda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ar-Ge kapsamında faaliyet gösteren firmalara ciddi mali avantajlar sağlamaktadır. Firmaların bu bölgelerde sıfırdan yapılanmaları ve/veya yeni bir şube açmaları konularında çoğu zaman danışmanlık ihtiyacı doğmaktadır. Etkin Proje firmaların doğru projeler ve doğru mali yapı ile bu bölgelerde hızlı bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak üzere aşağıdaki konularda hizmet verilmektedir.

Etkin Proje’nin Teknopark Destekleri konusunda gerçekleştirdiği faaliyetleri 2 başlık altında inceleyebiliriz.

Başvuru Hazırlama ve Başvuru Danışmanlık Faaliyetleri

 • Teknokent/Teknopark için uygun olabilecek Ar-Ge projelerin belirlenmesi,
 • Proje planının oluşturulması, proje ekibinin kurulması, proje zaman ve kaynak planlaması,
 • Teknokent/ başvuru dosyasının hazırlanması ve başvurunun gerçekleştirilmesi,
 • Başvuru sunumu ve hakem sunumuna hazırlığın gerçekleştirilmesi,
 • Gereken durumlarda başvurunun revize edilmesi.

Proje Yürütme Danışmanlık Faaliyetleri

 • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında izlenmesi gereken adımların yönetiminin gerçekleştirilmesi,
 • Teknik aylık faaliyet dönem raporunun hazırlanması,
 • Teknoportal Sistemi’ne teknik ve mali bilgilerin girilmesi,
 • Proje sonuç raporunun hazırlanması ve Teknoportal Sistemi’ne girilmesi

Ayrıca TÜBİTAK Ar-Ge Destek ve Avrupa Birliği Ar-Ge Destek Programları hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Etkin Proje İletişim Formu

Teknopark Destekleri

📌 Detaylı bilgi için Etkin Proje ile iletişime geçebilirsiniz.

  26 Ekim 2017
  popup-gorsel

  Bilgi Talep Formu

  Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.

   popup-gorsel

   Bilgi Talep Formu

   Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.

    Bilgi Talep Formu