HİZMETLERİMİZ

Ar-Ge/Tasarım Merkezi Kurulumu Ve Sürdürülebilirliği

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi konusunda tecrübeli ekibimiz ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulumunda ve sertifikanın alınmasının ardından Ar-Ge Tasarım Merkezi sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda uçtan uca danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi konusundaki danışmanlık faaliyetlerimizi 3 başlığa ayırmaktayız.

TÜBİTAK-TEYDEB Destek Programları Başvuru Ve Yürütme

TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge Destek Programları kapsamında sektörel uzmanlığa sahip Ar-Ge Proje Yöneticilerimiz ile firmaların Ar-Ge proje fikirlerini başvurusu yapılacak programın değerlendirme kriterlerini esas alarak, öncelikle proje fikirlerini analiz etmekte ve yol haritasını oluşturmaktayız. Proje uygunluğunun…

Avrupa Birliği Destek Programları Başvuru ve Yürütme

Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri desteklemek ve belirli politika hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla çeşitli destek programları ve fonları oluşturmuştur. Bu programlar ve fonlar; işletmeler, sivil toplum kuruluşları, araştırma kurumları, belediyeler ve diğer kuruluşlara finansal destek sağlamaktadır. Türkiye’de bu fonlardan gün geçtikçe daha…

İhracat & Kalkınma Ajansı Destekleri Başvuru Hazırlama

Kalkınma Ajanslarının kuruluş amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak…

Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark/Teknokent) Başvuru ve Sürdürülebilirliği

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’n amacı; üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretmek, üründe…

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Başvuru ve Yürütme - Bağımsız Değerlendirici Kuruluş

Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. Çağrı Esaslı ilerlenen programın 2022 yılında 4 çağrısı açılmıştır. Şu anda açık bir çağrı bulunmaktadır.

KOSGEB Destek Programları Başvuru Ve Yürütme

TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge Destek Programları konusunda tecrübeli ekibimiz ilekurulduğumuz günden itibaren 400’denfazla projenin başvurusunu gerçekleştirip, proje kabulünün alınmasının ardından da proje yürütme sürecinde uçtan uca danışmanlık hizmeti sunmaktayız. KOSGEB Destek Programları kapsamında…

Ar-Ge Odaklı Eğitimler ve Sertifikalı Programlar

Ar-Ge ve İnovasyon konusunda uçtan uca hizmet veren firmamız bugüne kadar yüzlerce kurumsal firmaya ve profesyonele Ar-Ge ve İnovasyon konusunda başarılı eğitimler ve sertifika programları düzenlemiştir. Etkin Proje’nin 20 yılı aşkın tecrübeli ekibi ile gerçekleştirdiği eğitim başlıkları aşağıda listelenmiştir.

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru ve Sürdürülebilirliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yatırım Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, ulusal veya uluslararası sermayeli firmaların ülkemizde gerçekleştirilecekleri yatırım projelerini yatırım teşvik sistemi ile desteklemektedir. Teşvik sistemi; yapılan yatırımın sektörü, büyüklüğü ve bölgeye göre farklılık göstermektedir.

Ar-Ge Yatırım Fizibilitesi Hazırlanması

Küreselleşen ekonomide rekabetin artması, firmaları mevcudiyetinin sürdürülebilirliği ve ekonomik büyümesi açısından Ar-Ge ve inovasyon yapmaya teşvik etmektedir. Bu süreçte devlet desteklerinden optimum düzeyde faydalanmaları adına KOBİ ya da büyük ölçekli fark etmeksizin tüm firmaların yatırım kararı alırken gerekli şart…

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru ve Sürdürülebilirliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yatırım Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, ulusal veya uluslararası sermayeli firmaların ülkemizde gerçekleştirilecekleri yatırım projelerini yatırım teşvik sistemi ile desteklemektedir. Teşvik sistemi; yapılan yatırımın sektörü, büyüklüğü ve bölgeye göre farklılık göstermektedir.

Ar-Ge Yatırım Fizibilitesi Hazırlanması

Küreselleşen ekonomide rekabetin artması, firmaları mevcudiyetinin sürdürülebilirliği ve ekonomik büyümesi açısından Ar-Ge ve inovasyon yapmaya teşvik etmektedir. Bu süreçte devlet desteklerinden optimum düzeyde faydalanmaları adına KOBİ ya da büyük ölçekli fark etmeksizin tüm firmaların yatırım kararı alırken gerekli şart…