Ar-Ge & Tasarım Merkezi Kurulumu ve Sürdürülebilirliği

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi konusunda tecrübeli ekibimiz ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulumunda ve sertifikanın alınmasının ardından Ar-Ge Tasarım Merkezi sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda uçtan uca danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi konusundaki danışmanlık faaliyetlerimizi 3 başlığa ayırmaktayız.

 1. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Analizi
 2. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kurulum Hizmeti
 3. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Sürdürülebilirlik Hizmeti

1- Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Analizi

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulumu öncesinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi uygunluğunun teknik ve mali analizini gerçekleştirip, mevzuata uygun bir şekilde gereksinimlerinin belirlenmesi ve sonraki süreçte izlenmesi gereken adımların ne olması gerektiği konusunda firmalara en uygun yol haritası oluşturmaktayız.

2- Ar-Ge Tasarım Merkezi Kurulumu Hizmetleri – Teknik ve Mali Yapılandırma Hizmeti

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kurulumu kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız:

 • Başvuru için yol haritasının oluşturulması,
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi organizasyonunun oluşturulması,
 • Ar-Ge/Tasarım proje havuzunun oluşturulması,
 • Ar-Ge/Tasarım stratejilerinin oluşturulması,
 • Ar-Ge Personellerinin seçimi ve proje planlaması,
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi prosedürlerinin oluşturulması (Proje Yönetim, Bilgi Yönetimi, Sınai Mülkiyet Yönetimi, İK Yönetimi, Muhasebe v.s),
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi başvuru dosyasının hazırlanması,
 • Başvuru takibi ve gerekli revizyonların yapılması,
 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi ekibine durum bazlı bilgilendirme toplantıları yapılması.

3- Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Sürdürülebilirlik Hizmeti

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Sürdürülebilirliği kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız:

 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi stratejisinin yıllık olarak gözden geçirilip güncellenmesi ve bu doğrultuda yıllık belirlenen Ar-Ge hedeflerine uygun aksiyonların planlanması,
 • Yıl sonu faaliyet dönemi denetiminin başarılı geçmesi için performans ölçütlerinin yıllık olarak tanımlanması ve izlenmesi,
 • Komisyon ödevlerinin değerlendirilmesi, yerine getirilmesi için aksiyon planının oluşturulması ve izlenmesi,
 • Ar-Ge proje fikirlerinin sürekli olarak değerlendirilmesi ve uygun projelerin seçimi,
  Yeni açılan ve tamamlanan projelerin Ar-Ge içeriklerinin değerlendirilmesi ve dokümantasyonu,
 • Ar-Ge projelerinin bütçe ve adam-ay uygunluklarının değerlendirilmesi,
 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi personel uygunluğunun sürekli olarak değerlendirilmesi,
 • Aylık olarak Ar-Ge/Tasarım Merkezi personellerinin teşvikli gün sayısı hesaplamalarının kontrolü,
 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi performansını arttıracak nitelikte aksiyonların sürekli olarak planlanması ve gerekli aksiyonların alınması,
 • Sürdürülebilir Ar-Ge/Tasarım Merkezi yönetim sistematiklerinin kurulumu ve uygulanması,
 • Ar-Ge/Tasarım Merkezine ait diğer ek başvurularının yapılması (fiziki alan, idari ve hukuki değişiklikler, temel bilimler desteği vb.),
 • Periyodik Ar-Ge/Tasarım Merkezi Değerlendirme ve Durum Tespit Raporunun oluşturulması ve ilgili birimlerle paylaşılması,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yıllık Faaliyet Raporlarının hazırlanması, gönderimi, hakem sunumlarına hazırlık, sunumlara katılım ile destek verilmesi,
 • Ar-Ge/Tasarım merkezi teşvik ve mali uygulamaları ile ilgili aşağıdaki başlıklarda danışmanlık desteği:
  • Ar-Ge merkezi personeli SGK İşveren Payı, Personel Gelir Vergisi ve Damga Vergisi teşviklerinin uygulanması
  • Ar-Ge merkezi muhasebe kayıt sisteminin oluşturulması (proje bazlı ve masraf cinsi bazında maliyetlerin takip sistematiği)
  • Projelerin muhasebeleştirme yönteminin belirlenmesi
  • İndirime konu olan/olmayan maliyetlerin belirlenmesi
  • Mali konular ve mevzuat değişiklikleri ile ilgili sürekli bilgilendirme ve destek verilmesi
  • IK ve Muhasebe ekiplerine gereli bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi

Bilgi Talep Formu

Ar-Ge&Yatırım Projelerinizi Teknik ve Mali Açıdan Değerlendirip Sizlere En Uygun Teşvik Yol Haritasını Oluşturalım!

  Eğitim - Etkinlik

  Yeşil Ar-Ge Konferansı 2023

  Bu yıl 2. sini düzenlediğimiz “Yeşil Ar-Ge Konferansı 2023″de; yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik ile ilgili birbirinden değerli 22 konuşmacı/panelisti, 200+ katılımcıyı ve 120+ firmayı ağırladık.

  Devamını Oku »