TÜBİTAK Ar-Ge Destek Programları

TÜBİTAK destek programları; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen yüksek Ar-Ge niteliği taşıyan projelerin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Ar-Ge projeleri farklı ulusal ve uluslararası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda hibe destekler şeklinde desteklenmektedir. Firmaların bu desteklerden faydalanabilmesi için yüksek nitelikte Ar-Ge projelerinin bulunması gerekmektedir.

Etkin Proje’nin ana faaliyet alanlarından birisi, firmaların bu desteklerden faydalanmasını sağlamaktır. Etkin Proje uzmanları, firmaların Ar-Ge proje fikirlerini başvurulacak programın değerlendirme kriterlerini esas alarak, öncelikle proje fikirlerini analiz etmekte ve yol haritası oluşturmaktadır. Bu kapsamda başvurulan kaynak için gerekli olan tüm dosya hazırlığı, başvuru ve sunum faaliyetleri ile kabul sonrası proje izleme&raporlama faaliyetleri de Etkin Proje uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK Ar-Ge Destek Programı

Etkin Proje tarafından danışmanlığı verilen TÜBİTAK programları:

Ulusal Destek Programları

  • 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
  • 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
  • 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
  • 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
  • 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
  • SAYEM-Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması
  • 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG) (Mentorluk Hizmeti)
  • 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı
  • TEYDEB 1707 – Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Programı

Uluslararası Ortaklı Destek Programları

  • 1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
  • 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı

Etkin Proje’nin TÜBİTAK Destek Programları konusunda gerçekleştirdiği faaliyetleri 2 başlık altında inceleyebiliriz.
TÜBİTAK Ar-ge Destek Programı

Proje Hazırlama Faaliyetleri

  • Projenin teknik yeterlilik uygunluğunun analiz edilip belirlenmesi (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. açısından incelenmesi),
  • Proje hibe ve kredi kaynaklarının araştırılması,
  • Proje planının oluşturulması ve proje ekibinin kurulması,
  • Proje zaman ve kaynak planlaması,
  • Proje başvuru dosyasının oluşturulması,
  • Proje başvurusunun yapılması,
  • Proje sunumunun hazırlanması ve hakem görüşmelerinde katılım sağlanması,
  • Proje değerlendirme ve sözleşme sürecinin yönetilmesi.

Proje Yürütme Faaliyetleri

  • Projenin kriterlere uygun olarak izlenmesi,
  • İş paketleri ilerleme raporlarının oluşturulması,
  • Teknik ve mali dönem raporlarının oluşturulması,
  • Mali raporların denetlenme sürecine danışmanlık ,
  • Dönem raporu sunumlarının hazırlanması ve izleyici hakem görüşmelerine katılım sağlanması,
  • Proje sonuç raporu hazırlanması.

TÜBİTAK destek programları hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

TEYDEB 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Programı

TEYDEB 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Programı nedir?

TÜBİTAK-TEYDEB’in 2020 yılında açmış olduğu, KOBİ ölçeğindeki firmaların potansiyel müşterisi olan yenilikçi ve Ar-Ge niteliği taşıyan ürünleri\/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ile başvuracağı ortaklı destek programıdır.

TEYDEB 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Programı’na kimler başvurabilir?

Program kapsamında sadece sermaye şirketleri başvurabilir. Müşteri Kuruluş rolünde (KOBİ veya Büyük Ölçekli) bir firma, Tedarikçi Kuruluş rolünde (Sadece KOBİ ölçekli) en az bir firma program kapsamında ortak başvuru yapabilir. Programa başvuran Müşteri Kuruluş ile Tedarikçi Kuruluş’un “ilişkili kişi” (herhangi bir ortaklık bağlantısının) olmaması gerekmektedir. Aksi durumda başvuru gerçekleştirilememektedir (İlişkili kişi ile ilgili detaylı bilgiye Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nden ulaşabilirsiniz). KOBİ ölçeğindeki firmanın; kuruluş tarihi, ortaklık yapısı, kamu destekli Ar-Ge projesi tamamlamış olması vb. kriterler sağlama şartı ise bulunmaktadır.

Programın ve projenin bütçesi nedir? Destek Oranları nedir? Destek Tutarları MÜŞTERİ Kuruluş ve TEDARKÇİ Kuruluşa nasıl ödenir?

Programın bütçesi her çağrı bazında belirlenirken, sunulan projenin bütçesi en fazla 2.500.000 Türk Lirasıdır. Program kapsamındaki projeler için; Müşteri Kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa öder, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak vererir. Sipariş Ar-Ge-i ve Sipariş Ar-Ge-b çağrıları kapsamındaki projelerde TÜBİTAK desteği %50 olacaktır. Desteğin ödenmesi ise; TEDARİKÇİ firma tarafından gerçekleştirilen proje ile ilgili giderler MÜŞTERİ kuruluşa sunulur ve TEDARİKÇİ firma ile mutabık kalındıktan sonra TÜBİTAK’a sunulacak dönemsel harcama tutarı belirlenir. Müşteri Kuruluş dönemsel harcama tutarının %40’ını Mali Müşavir (MM) raporu tarihine kadar Tedarikçi Kuruluşun banka hesabına yatırır, ardından dönem raporu TÜBİTAK’a sunulur. Sonraki dönemlerden mahsup edilmek üzere Müşteri kuruluşun ödeyeceği %40’tan daha fazla ödeme alınabilir.

TEYDEB 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Programı kapsamında TEDARİKÇİ Kuruluş ve MÜŞTERİ Kuruluş’un rolü nedir? MÜŞTERİ kuruluş’un proje ile ilgili giderleri desteklenir mi?

TEDARİKÇİ Kuruluş projenin 1. Aşaması olan Ürün\/Geliştirme kapsamındaki çalışmaları gerçekleştirecek taraftır. MÜŞTERİ Kuruluş projeyi izleyen ve projenin 2. Aşması olan ticarileşme tarafından sorumlu olan taraftır. MÜŞTERİ Kuruluş’un giderleri açılan ilk 2 çağrıda desteklenmezken, 2021-2. Çağrı dönemi ile sadece 1 personelinin gideri (yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetlerini yapan proje personeli) proje kapsamında desteklenmektedir.

TEYDEB 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Programı kapsamında çıkan ürününün fikri mülkiye, satış vb. haklar kime ait olur?

Projelerde ortaya çıkması muhtemel fikri ve sınaî, satış vb. tüm haklar, aksi proje sözleşmesi ile belirtilmedikçe kuruluşların tasarrufuna devredilir. Program başvurusu gerçekleştirilirken MÜŞTERİ Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş’un aralarında imzalayacakları işbirliği sözleşmesi sunulur. İlgili örnek dokümanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https:\/\/www.tubitak.gov.tr\/sites\/default\/files\/21566\/taahhutname-isbirligi-ekonomikfizbirlestirildi-04022021.pdf

Program kapsamında Ürün\/süreç geliştirme ve Ticarileşme süresi ne kadardır?

Program kapsamında iki aşama için toplam proje süresi 36 aydır. • Ürün\/Süreç geliştirme aşaması için 12 ay planlanmış ise, Ticarileşme aşaması en fazla 24 ay olabilir. (Toplam en fazla 36 ay) • Ürün\/Süreç geliştirme aşaması için 18 ay planlanmış ise, Ticarileşme aşaması en fazla 18 ay olabilir. (Toplam en fazla 36 ay)

TÜBİTAK’ın program kapsamındaki kabul oranı nedir?

2021-1. Çağrı döneminde 85 projenin 53’ü desteklenmeye hak kazanmıştır. Detaylı bilgi için: https:\/\/www.tubitak.gov.tr\/tr\/duyuru\/1707-siparis-ar-ge-2021-1-cagri-sonuclari-aciklandi

Etkin Proje İletişim Formu

TÜBİTAK Ar-Ge Destek Programları

📌 Detaylı bilgi için Etkin Proje ile iletişime geçebilirsiniz.

    26 Ekim 2017
    popup-gorsel

    Bilgi Talep Formu

    Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.

      popup-gorsel

      Bilgi Talep Formu

      Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.

        Bilgi Talep Formu