TÜBİTAK Ar-Ge Destek Programları

TÜBİTAK destek programları; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen yüksek Ar-Ge niteliği taşıyan projelerin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Ar-Ge projeleri farklı ulusal ve uluslararası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda hibe destekler şeklinde desteklenmektedir. Firmaların bu desteklerden faydalanabilmesi için yüksek nitelikte Ar-Ge projelerinin bulunması gerekmektedir.

Etkin Proje’nin ana faaliyet alanlarından birisi, firmaların bu desteklerden faydalanmasını sağlamaktır. Etkin Proje uzmanları, firmaların Ar-Ge proje fikirlerini başvurulacak programın değerlendirme kriterlerini esas alarak, öncelikle proje fikirlerini analiz etmekte ve yol haritası oluşturmaktadır. Bu kapsamda başvurulan kaynak için gerekli olan tüm dosya hazırlığı, başvuru ve sunum faaliyetleri ile kabul sonrası proje izleme&raporlama faaliyetleri de Etkin Proje uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir.

ar ge destek programlari - TÜBİTAK Ar-Ge Destek Programları

Etkin Proje tarafından danışmanlığı verilen TÜBİTAK programları:

Ulusal Destek Programları

 • 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 • 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
 • 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
 • 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
 • SAYEM-Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması
 • 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG) (Mentorluk Hizmeti)
 • 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı

Uluslararası Ortaklı Destek Programları

 • 1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı

Etkin Proje’nin TÜBİTAK Destek Programları konusunda gerçekleştirdiği faaliyetleri 2 başlık altında inceleyebiliriz.

ar ge destek programlari 2 - TÜBİTAK Ar-Ge Destek ProgramlarıProje Hazırlama Faaliyetleri

 • Projenin teknik yeterlilik uygunluğunun analiz edilip belirlenmesi (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. açısından incelenmesi),
 • Proje hibe ve kredi kaynaklarının araştırılması,
 • Proje planının oluşturulması ve proje ekibinin kurulması,
 • Proje zaman ve kaynak planlaması,
 • Proje başvuru dosyasının oluşturulması,
 • Proje başvurusunun yapılması,
 • Proje sunumunun hazırlanması ve hakem görüşmelerinde katılım sağlanması,
 • Proje değerlendirme ve sözleşme sürecinin yönetilmesi.

Proje Yürütme Faaliyetleri

 • Projenin kriterlere uygun olarak izlenmesi,
 • İş paketleri ilerleme raporlarının oluşturulması,
 • Teknik ve mali dönem raporlarının oluşturulması,
 • Mali raporların denetlenme sürecine danışmanlık ,
 • Dönem raporu sunumlarının hazırlanması ve izleyici hakem görüşmelerine katılım sağlanması,
 • Proje sonuç raporu hazırlanması.

Tübitak Teşvikleri

TÜBİTAK destek programları hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Etkin Proje İletişim Formu

etkin proje e1496846856749 - TÜBİTAK Ar-Ge Destek Programları

📌 Detaylı bilgi için Etkin Proje ile iletişime geçebilirsiniz.

26 Ekim 2017

Bilgi Talep Formu

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.

Bilgi Talep Formu

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.
Bilgi Talep Formu