Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

Program, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Çağrıları Açıldı - Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ProgramıProgramda, Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitenin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından ithalat bağımlılığının azaltılması, rekabet yoğunlaşması, yurt içi üretim yetkinlikleri, küresel talebin gelişim trendi, gelecek potansiyeli gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak belirlenen Öncelikli Ürün Listesine yönelik olarak Bakanlık tarafından sağlanan yatırım teşvikleri ile KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje desteklerinin tek pencere mekanizması ile sunulması öngörülmektedir.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişime katkı sağlayacak yatırım projelerinin, uçtan uca bir yönetişim ve destek modeli ile Program kapsamında hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

TÜBİTAK Ar-Ge Destek Programları

Programın Temel Hedefleri:

İthal ara mal ve mamullerin yurt içinde geliştirilip üretilebilmesi için arz ve talep buluşmasını temin eden, başarı ve hedef odaklı bir üretim yetkinliği ve teknoloji geliştirme kurgusu oluşturmak ve yapılandırılacak etkin bir teşvik mekanizması ile bu süreci hızlandırmak

 • Cari açığa etkisi yüksek olan ara mamullerin ve teknolojisi ve katma değeri belirli bir seviyenin üzerinde olan sektör, ürün ve mamullerin önceliklendirilmesi
 • Sektör içi ve sektörler arası işbirliğinin teşvik edilmesi
 • Talep ve ihtiyacın mümkün olabilecek seviyede eşleştirilmesi ve buluşturulması
 • Yetenek – yetkinlik gelişimine ve beraberinde kazanılan birikimin sektör ve ülke üretim ve üretim teknolojileri ekosistemine kazandırılmasına önem verilmesi
 • Ölçek ekonomisi yaratacak, geleceği olan, farklı sektörlere ve yurt dışına açılım imkanı sunabilecek sektör ve alanların belirlenmesi
  Belirlenen odak alanlarda geleceğin teknolojileri için teknoloji gelişim ve yol haritalarını oluşturup teşvik mekanizmaları ile desteklemek

Belirlenen odak alanlarda geleceğin teknolojileri için teknoloji gelişim ve yol haritalarını oluşturup teşvik mekanizmaları ile desteklemek

 • Sektör içi ve sektörler arası işbirliğinin teşvik edilerek disiplinler-arası yeni teknolojilerin gelişimi için gereken ortamı sağlamak
 • Gelecek potansiyeli yüksek olan kritik alanlarda gerekli teknoloji ve yetkinlik gelişimini sağlamak
 • Seçilen alanlarda küresel ölçekte oyuncular oluşturmak ve geliştirmek

Çağrı planları, çağrı kapsamında yer alacak sektör ve ürünler ile çağrı takvimi Bakanlık tarafından belirlenerek Program Portalında duyurulur.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi - Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ProgramıEtkin Proje’nin Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı konusunda gerçekleştirdiği faaliyetleri 3 başlık altında inceleyebiliriz.

1.Ön Başvuru Dosya Hazırlama Hizmeti

 • Proje‘nin program kapsamında uygunluğunun belirlenmesi,
 • Proje ön başvuru dosyasının oluşturulması ve başvurunun yapılması.

2.Proje Ana Başvuru Dosyası Hazırlama Hizmeti

 • Fizibilite Raporunun Hazırlanması
  • İşletmenin Mevcut Durumu
  • Projenin Tanımı ve Kapsamı
  • Projenin Arka Planı
  • Pazar Analizi
  • Mal Ve/Veya Hizmetlerin Satış-Üretim Programı
  • Proje Yeri/Uygulama Alanı
  • Proje Teknik Analizı ve Tasarımı
  • Proje Girdileri
  • Organizasyon Yapısı, Yönetim ve İnsan Kaynakları
  • Proje Yönetimi ve Uygulama Programı
  • İşletme Dönemi Gelir ve Giderleri (3 Yıllık)
  • Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı
  • Projenin Finansmanı
  • Finansal Analizi
  • Ekonomik Analizi
  • Sosyal Analizi
  • Risk Analizi
 • Proje Başvuru Dosyasının Hazırlanması
  • Proje dosyasının oluşturulması,
  • TÜBİTAK Ar-Ge destek başvurusunun yapılması,
  • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı başvurusunun yapılması,
  • Proje planının oluşturulması, proje ekibinin kurulması,
  • Proje başvurusunun yapılması,
  • Proje sunumu ve savunmaya hazırlık,
  • Proje değerlendirme ve sözleşme sürecinin yönetilmesi.

3.Proje Yürütme Hizmeti

 • Projenin kriterlere uygun olarak izlenmesi,
 • Teknik ve mali dönem raporlarının oluşturulması,
 • Mali raporların denetlenme sürecine danışmanlık,
 • Dönem raporu sunumlarının hazırlanması ve izleyici hakem görüşmelerine katılım sağlanması,
 • Proje sonuç raporu hazırlanması.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Etkin Proje İletişim Formu

etkin proje e1496846856749 - Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

📌 Detaylı bilgi için Etkin Proje ile iletişime geçebilirsiniz.

26 Ekim 2017

Bilgi Talep Formu

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.

Sizi Arayalım

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin 30 Saniyenizi Ayırıp Formu Doldurabilirsiniz.
Bilgi Talep Formu