Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

Hamle Programı Nedir?

Hamle Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır.

Hamle Destek Programı
Hamle Destek Programı

Programda, Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitenin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından ithalat bağımlılığının azaltılması, rekabet yoğunlaşması, yurt içi üretim yetkinlikleri, küresel talebin gelişim trendi, gelecek potansiyeli gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak belirlenen Öncelikli Ürün Listesine yönelik olarak Bakanlık tarafından sağlanan yatırım teşvikleri ile KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje desteklerinin tek pencere mekanizması ile sunulması öngörülmektedir.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişime katkı sağlayacak yatırım projelerinin, uçtan uca bir yönetişim ve destek modeli ile Program kapsamında hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Programın Temel Hedefleri:

İthal ara mal ve mamullerin yurt içinde geliştirilip üretilebilmesi için arz ve talep buluşmasını temin eden, başarı ve hedef odaklı bir üretim yetkinliği ve teknoloji geliştirme kurgusu oluşturmak ve yapılandırılacak etkin bir teşvik mekanizması ile bu süreci hızlandırmak

 • Cari açığa etkisi yüksek olan ara mamullerin ve teknolojisi ve katma değeri belirli bir seviyenin üzerinde olan sektör, ürün ve mamullerin önceliklendirilmesi
 • Sektör içi ve sektörler arası işbirliğinin teşvik edilmesi
 • Talep ve ihtiyacın mümkün olabilecek seviyede eşleştirilmesi ve buluşturulması
 • Yetenek – yetkinlik gelişimine ve beraberinde kazanılan birikimin sektör ve ülke üretim ve üretim teknolojileri ekosistemine kazandırılmasına önem verilmesi
 • Ölçek ekonomisi yaratacak, geleceği olan, farklı sektörlere ve yurt dışına açılım imkanı sunabilecek sektör ve alanların belirlenmesi
  Belirlenen odak alanlarda geleceğin teknolojileri için teknoloji gelişim ve yol haritalarını oluşturup teşvik mekanizmaları ile desteklemek

Belirlenen odak alanlarda geleceğin teknolojileri için teknoloji gelişim ve yol haritalarını oluşturup teşvik mekanizmaları ile desteklemek

 • Sektör içi ve sektörler arası işbirliğinin teşvik edilerek disiplinler-arası yeni teknolojilerin gelişimi için gereken ortamı sağlamak
 • Gelecek potansiyeli yüksek olan kritik alanlarda gerekli teknoloji ve yetkinlik gelişimini sağlamak
 • Seçilen alanlarda küresel ölçekte oyuncular oluşturmak ve geliştirmek

Çağrı planları, çağrı kapsamında yer alacak sektör ve ürünler ile çağrı takvimi Bakanlık tarafından belirlenerek Program Portalında duyurulur.

Hamle Destek Programı
Hamle Destek Programı

Etkin Proje’nin Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı konusunda gerçekleştirdiği faaliyetleri 3 başlık altında inceleyebiliriz.

1.Ön Başvuru Dosya Hazırlama Hizmeti

 • Proje‘nin program kapsamında uygunluğunun belirlenmesi,
 • Proje ön başvuru dosyasının oluşturulması ve başvurunun yapılması.

2.Proje Ana Başvuru Dosyası Hazırlama Hizmeti

 • Fizibilite Raporunun Hazırlanması
  • İşletmenin Mevcut Durumu
  • Projenin Tanımı ve Kapsamı
  • Projenin Arka Planı
  • Pazar Analizi
  • Mal Ve/Veya Hizmetlerin Satış-Üretim Programı
  • Proje Yeri/Uygulama Alanı
  • Proje Teknik Analizı ve Tasarımı
  • Proje Girdileri
  • Organizasyon Yapısı, Yönetim ve İnsan Kaynakları
  • Proje Yönetimi ve Uygulama Programı
  • İşletme Dönemi Gelir ve Giderleri (3 Yıllık)
  • Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı
  • Projenin Finansmanı
  • Finansal Analizi
  • Ekonomik Analizi
  • Sosyal Analizi
  • Risk Analizi
 • Proje Başvuru Dosyasının Hazırlanması
  • Proje dosyasının oluşturulması,
  • TÜBİTAK Ar-Ge destek başvurusunun yapılması,
  • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı başvurusunun yapılması,
  • Proje planının oluşturulması, proje ekibinin kurulması,
  • Proje başvurusunun yapılması,
  • Proje sunumu ve savunmaya hazırlık,
  • Proje değerlendirme ve sözleşme sürecinin yönetilmesi.

3.Proje Yürütme Hizmeti

 • Projenin kriterlere uygun olarak izlenmesi,
 • Teknik ve mali dönem raporlarının oluşturulması,
 • Mali raporların denetlenme sürecine danışmanlık,
 • Dönem raporu sunumlarının hazırlanması ve izleyici hakem görüşmelerine katılım sağlanması,
 • Proje sonuç raporu hazırlanması.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi (Hamle Programı) Hakkında Sık Sorulan Sorular

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (HAMLE PROGRAMI) nedir?

Türkiye’de katma değerli üretimin arttırılması amacıyla, Bakanlık ve Bakanlığın bağlı\/ilgili kuruluşları (TÜBİTAK ve KOSGEB) tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek, orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere ait yatırımların desteklendiği özel bir programdır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’na (HAMLE PROGRAMI) kimler başvurabilir?

Türkiye'de yerleşik bütün sermaye şirketleri, ortaklık yapısına bakılmaksızın programa başvurulabilmektedir. Başvuru için herhangi bir ölçek, coğrafi konum vb. şart bulunmamaktadır. Her bir proje çağrı duyurusunda ilan edilen öncelikli ürünlerin ve\/veya teknoloji alanların üretilmesine yönelik yatırım projesi olması gerekmektedir. Başvurusu yapılan yatırım projesinin toplam proje büyüklüğü ise (Ar-Ge + Yatırım Harcamaları) her bir program çağrısında belirtilen tutardan az olmaması gerekmektedir (Makine Çağrısı ve Mobilite Çağrısı için yatırım büyüklüğü 10 Milyon Türk Lirasından az olmamalıdır).

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (HAMLE PROGRAMI) Mobilite Çağrısı kapsamı ve amaçları nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açılan Mobilite Çağrısı ile orta- yüksek ve yüksek teknoloji ile ilgili sektörlerde yer alan 152 ürün ve 5 yenilikçi teknoloji alanındaki yatırımlar desteklenecektir. Bu doğrultuda; Otonom veya Yarı- Otonom Konsept Araçlar, Sürücü Destek ve Güvenlik Teknolojileri, İleri Malzeme Teknolojileri, Batarya ve Enerji Yönetim Teknolojileri, Yeni Nesil İleri Kablosuz ve Mobil Teknolojiler gibi alanlarda yapılan yatırıların desteklenmesi hedeflenmektedir. Üretiminin %85’ini Avrupa’ya ihraç eden ülkemiz mobilite sektörünün, 2023 yılına kadar tüm ihracattaki payının %20’ye ulaşmasının yanı sıra 2030’a kadar yerlilik oranının %75’e çıkarılması hedeflenmektedir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programında (HAMLE PROGRAMI) firmalar hangi teşviklerden faydalanabilir?

Program kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için; projelerin ihtiyaçlarına göre, “KOSGEB – Staratejik Ürün Destek Programı”, TÜBİTAK – TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Destekeleme Programı, Yatırım Teşvikleri Programı”ndan faydalanabilecektir.

Teknoloji Odaklı Sanayisi Hamle Programında (HAMLE PROGRAMI) Proje Paydaş’ı nedir? Proje Paydaş zorunluğu bulunuyor mu?

Proje Paydaşı; program kapsamında yatırımı gerçekleştirilecek olan ürünü satın almak niyetiyle yatırımcıyla işbirliği yapan kamu kurum\/kuruluşu veya Türkiye’de yerleşik orta veya büyük ölçekli işletmeyi ifade eder. Program kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımcının, bir veya daha fazla proje paydaşı ile işbirliği yapması beklenir. Başvuru sahibi ile proje paydaşları arasında, paydaşın öncelikli ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği uzlaşı protokolü ve paydaş beyan formunun doldurulması suretiyle imzalanır. Proje Paydaşının kamu kurum\/kuruluşu olması halinde uzlaşı protokolü sunulması gerekli olmayıp paydaştan öncelikli ürünü satın alabileceğine ilişkin niyetini gösterir yazı alınması yeterlidir. Programa başvurusu yapılacak yatırım projesinde, Proje Paydaşı’na yer verilmesi zorunlu değildir. Ancak başvuruda bir veya birkaç tane proje paydaşına yer verilmesinin değerlendirme ve puanlama da olumlu yönde etkisi olacaktır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Etkin Proje İletişim Formu

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

📌 Detaylı bilgi için Etkin Proje ile iletişime geçebilirsiniz.

  26 Ekim 2017
  popup-gorsel

  Bilgi Talep Formu

  Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.

   popup-gorsel

   Bilgi Talep Formu

   Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.

    Bilgi Talep Formu