Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Yeni Düzenlemeler

Yatırımlarda  Devlet Yardımları Hakkındaki Yeni DüzenlemelerYatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki  2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararları İle İlgili Yeni Düzenlemeler Getiren  BKK Resmi Gazetede Yayınlanmıştır. Söz konusu yeni  düzenlemeler ile bölgesel teşviklerde hem SGK İşveren   Hissesi hem de indirimli Kurumlar Vergisi oranlarına ait  uygulama süreleri yeniden belirlenmiştir. SGK İşveren Hissesi : SGK İşveren Hissesi bölgelere göre aşağıdaki sürelerde  uygulanacaktır. Bölgeler                 Uygulama süreleri
  1.                           2  yıl
  2.                           3  yıl
  3.                           5  yıl
  4.                           6  yıl
  5.                           7  yıl
  6.                          10yıl 
İndirimli Kurumlar Vergisi Oranları ile  Yatırıma Katkı oranları ise aşağıdaki gibidir. Bölgeler                Yatırıma Katkı Oranı (%)              Kurumlar ve Gelir Vergisi indirim  Oranı (%) 1                                      15                                                        50 2                                      20                                                        55 3                                      25                                                        60 4                                      30                                                        70 5                                      40                                                        80 6                                      50                                                        90 Büyük Ölçekli Yatırımlarda : 1                                      25                                                       50 2                                      30                                                       55 3                                      35                                                       60 4                                      40                                                       70 5                                      50                                                       80 6                                      60                                                       90 Bununla  birlikte OECD teknoloji yoğunluk tanımlarında orta/yüksek teknoloji  yatırımları, İstanbul ili hariç 1.2.ve 3.bölgelerdeki yatırımlar,  4. Bölge teşviklerinden faydalanacaktır. Bu  sektörler aynı kararda yayınlanmıştır. Bununla  birlikte OECD teknoloji yoğunluk tanımlarında orta/yüksek teknoloji  yatırımları, İstanbul ili hariç 1.2.ve 3.bölgelerdeki yatırımlar,  4. Bölge teşviklerinden faydalanacaktır. Bu  sektörler aynı kararda yayınlanmıştır. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Yeni Düzenlemeler
12 Temmuz 2017
popup-gorsel

Bilgi Talep Formu

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.

    Bilgi Talep Formu