Yatırım Teşvik sisteminin Türkiye için önemi

Yatırım teşvik, Türkiye’de 2012 yılında yürürlüğe girmiş ve tanıtılmıştır. Nasıl uygulandığı, usulleri ve şekilleri konusunda detaylı olarak bilgi bulunmaktadır. Yatırım teşvik, Türkiye’nin kalkınması ve uluslar arası alanda kendini kanıtlayabilmesi için önemli bir platformdur. Bu sistemle; ülke gelişmişliği olarak daha üst seviyelere ulaşmak, uluslar arası yatırımları arttırmak, rekabet gücünü arttırıcı çalışmalar yapmak ve ekonomik alanda ilerle hedeflenmektedir. Yatırım teşvik belgesine başvurarak, programın sağladığı destekler konusunda detaylı bilgi alınabilmektedir. Türkiye yatırım teşvik programından; şirketler, şirket ortakları, dernekler, vakıflar, kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler yararlanabilmektedir. Yatırım teşvik programına katılmak için öncelikle yatırım teşvik belgesine sahip olunması gerekir. Bunun için destek verilecek konuda yatırım yapıldı takdirde, teşvik belgesi sahibi olunmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Yatırım teşvik için destek alınmadan önce, yatırım teşvik belgesine sahip olunması gerekir. Bu belge, yapılacak olan yatırımın, asgari şartlara uygunluğu ve destekten yararlanma imkanı sağlayan bir belgedir. Bu belgeyi alabilmek için, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşu, vakıf, dernek, üniversite veya şirket olabilirsiniz. Teşvik belgesine başvurmak için, Ekonomi bakanlığı teşvik uygulamaya başvurmak yeterlidir. Bu teşvikten yararlanmak için en önemli unsurlardan birisi, desteklenen konuda yatırım başvurusu yapılmasıdır. Sonuç olarak yapılacak yatırımlar, ülke kalkınmasına fayda sağlayacağından, yatırımın üretim gücü yüksek ve uluslar arası alanda rekabet gücünü arttırıcı özellikte olması, yatırım teşvik sisteminin uygulanmasında etkilidir. Yatırımların, verilen süre içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Eğer verilen süre içerisinde tamamlanmazsa, belgede verilen sürenin yarısı kadar bir ek süre daha verilerek, yatırım sürenizi uzatabilirsiniz. Teşvik belgesinde belirtilen asgari yatırım tutarları, belgede belirtilen şart ve koşullar yerine getirilmediği takdirde, yatırım teşvik belgesi iptal olabilir. Bu yüzden, asgari yatırım hesabının altına düşülmemesi gerekmektedir. Belgede belirtilen şartlar yerine getirilmelidir.

Yatırım Teşvike Öncelik Verilen Konular

Yatırım konularında bazı öncelikli, yatırım teşvik konuları bulunmaktadır. Bu teşvik konularına bakıldığında, öncelikli olmasının nedeni, tamamen ülke refahı ve kalkınmasına yönelik öncelikli ihtiyaçlardan kaynaklanmaktadır. Şehirlerarası yük taşımacılığında demir yolu yatırımları, otomotiv veya savunma sanayine yönelik yatırımlar, uluslar arası fuar alanı yatırımları, eğitim anlamında; kreş, ortaokul, lise gibi okul yatırımları, bilim, sanayi ve teknolojik konuda TÜBİTAK ve KOSGEP’in desteklediği yatırımla, enerji ve elektrik yatırımları gibi farklı alanlarda ve ihracat alanında etkili bu yatırımlardan yararlanabilmektedirler. Türkiye, bulunduğu coğrafi konum gereği ve yer altı zenginlikleri bakımından önemli bir ülkedir. Ülke hammadde konusunda sorun yaşamamaktadır. Öncelik verilen yatırımlar konusunda teşvik alabilmek için her türlü imkana sahip olan Türkiye, yeni projeler ve yeni fikirler geliştirmelidir. Bu konuda destek ve danışmanlık hizmeti veren kurumlar bulunmaktadır. Danışmanlık hizmetlerinden yararlanarak, proje geliştirme konusunda başından sonuna kadar tüm riskler hesaplanarak, destek alınabilir.

Bilgi Talep Formu

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.

Sizi Arayalım

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin 30 Saniyenizi Ayırıp Formu Doldurabilirsiniz.
Bilgi Talep Formu