UNESCO – Yaratıcı Kentler ve Yaşayan Kültür

Bu makalede UNESCO’nun Yaratıcı Kentler Ağı, dolayısıyla yaratıcı kent yaklaşımı ile gelenek kültürü ilişkisinin farklı boyutlarıyla incelenmesi amaçlanmaktadır.
UNESCO - Yaratıcı Kentler ve Yaşayan Kültür

Avrupa Birliği politikalarını yakından takip eden Etkin Proje, ürettiği akademik yayınlar ile literatüre katkı sağlamaya hızla devam ediyor!

YARATICI KENTLER VE YAŞAYAN KÜLTÜR

Creative Cities and Living Culture

Nebi ÖZDEMİR*
Ecem ÖZDEMİR**

Özet

Bu makalede UNESCO’nun Yaratıcı Kentler Ağı, dolayısıyla yaratıcı kent yaklaşımı ile gelenek kültürü ilişkisinin farklı boyutlarıyla incelenmesi amaçlanmaktadır. Nitekim Birleşmiş Milletler’in kalkınmadan sorumlu birim ve programının yanında UNESCO’nun yaşayan kültürel miras ve özellikle kültür endüstrileri merkezli kültürel ifadelerin çeşitliliği hakkındaki sözleşmeleri ile Yaratıcı Kentler Ağı hemen hemen eş zamanlı olarak oluşturulması kültürün ekonomik değerini belirginleştirilmiştir. UNESCO’nun Yaratıcı Kentler Ağı yaratıcı sınıf, kültürel ve yaratıcı ekonomi ve endüstrilerin gelişme sürecinde ortaya çıkmıştır. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) geleneksel bilgi, kültürel ifadeler ve genetik kaynaklarla coğrafi işaretler kapsamındaki faaliyetleri de yaratıcı kentler yaklaşımı ile yaşayan kültürel miras ilişkisinin farklı boyutlarını ortaya koymaktadır. Yine bu çalışmada medya ve kültür turizmi de söz konusu ilişkinin çözümlenmesini sağlayan alanlar olarak değerlendirilmektedir. Yaratıcı kentler yaklaşımı kapsamında özellikle yaşayan kültürel miras ile ilgili sorunlar ve fırsatlar da bu araştırmada ele alınmaktadır. Özetle bu çalışmada yaratıcı kentler ile yaşayan kültürel miras ilişkisinin yerel sürdürülebilir kalkınmanın kaynağı olarak değerlendirilebileceği vurgulanmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Yaratıcı kentler, yaşayan kültürel miras, kültürel ve yaratıcı endüstriler, yerel sürdürülebilir kalkınma, kentlerin kültür ekonomisi.

Abstract

The aim of this article is to critically examine the relationship between living traditional culture (ich) and the approach of creative cities with different dimensions by using UNESCO- Creative Cities Network. By declaring in the same period UNESCO’s creatice cities network and conventions on the intengible cultural heritage and diversity of cultural expressions as weel as the efforts of UNCTAD ve UNDP, the crucial economic value and dimension of culture was highlighted. UNESCO- Creative Cities Network was created in the period of the development of the terms of creative class, cultural and creative industries, creative economy. The activities of WIPO related to traditional knowledge, cultural expressions and genetic recourses reveals different dimension of the relationship between living cultural heritage and cretaive cities. Moreover, the media and cultural tourism are accepted as main Dynamics to analize the relationship. Problems and opportunities related to living cultural heritage within the scope of the approach of creative cities are also discussed in this article. In summary, this study emphasizes that the relationship between creative cities and living cultural heritage can be used effectively as the source of local sustainable development.

Key Words: Creative cities, living cultural heritage, cultural and creative industries, local sustainable development, cultural economy of cities.

*Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halkbilimi Bölümü, nozdemir@hacettepe.edu.tr

**Uz., Etkin Proje Yönetim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. İstanbul, ecem.ozdemir@etkinproje.com

2 Haziran 2020
popup-gorsel

Bilgi Talep Formu

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.

    Bilgi Talep Formu