Teknokent ve TTO Hizmetleri

tto hizmetleriTeknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoloji serbest bölgeleri Ar-Ge kapsamında faaliyet gösteren firmalarımıza ciddi mali avantajlar sağlamaktadır. Firmaların bu bölgelerde sıfırdan yapılanmaları ve/veya yeni bir şube açmaları konularında çoğu zaman danışmanlık ihtiyacı doğmaktadır. Firmalarımızın doğru projeler ve doğru mali yapı ile bu bölgelerde hızlı bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak üzere özellikle aşağıdaki konularda hizmet verilmektedir.

Başvuru Hazırlama ve Başvuru Faaliyetleri

 1. Teknokent’e uygun projelerin belirlenmesi (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. açısından incelenmesi)
 2. SWOT analizleri, kaynak araştırması, proje verimlilik analizi
 3. Proje planının oluşturulması, proje ekibinin kurulması, proje zaman ve kaynak planlaması
 4. Teknokent başvuru dosyasının oluşturulması
 5. Teknokent başvurusunun yapılması
 6. Başvuru sunumu ve savunmaya hazırlık
 7. Başvuru değerlendirme ve sözleşme sürecinin yönetilmesi
 8. Gereken durumlarda başvurunun revizyonunun yapılması

Ar-Ge Danışmanlığı Faaliyetleri

 1. Ar-Ge şirketi kurulumu
 2. Ar-Ge yönetim eğitimlerinin verilmesi ve re-organizasyon
 3. Güvenlik ve fikri mülkiyet hakları uygulamaları

 

Teknik Destek Faaliyetleri

 1. Teknoloji geliştirme bölgesi dönemsel faaliyet dosyası teknik dosya danışmanlığı
 2. Teknokent süreçlerinin yönetimi
 3. İlgili aylık ve dönemsel idari ve mali raporların düzenlenmesi danışmanlığı

 

Mali Yapılandırma Faaliyetleri

 1. Mali yapı ile ilgili hedef tespit çalışmaları
 2. Bu hedeflere uygun analizlerin yapılması
 3. Bu analizler ışığında uygun mali yapının oluşturulması
 4. Mali açıdan kuruluş ve/veya yatırım bölgesi seçimi, analizi ve danışmanlığı
 5. Uygun şirket yapısının tespit edilmesi ve anahtar teslim şirket kuruluş işlemleri
 6. Hedeflere uygun genel muhasebe sisteminin kurulması veya revize edilmesi
 7. Maliyet muhasebesi sisteminin kurulması veya revize edilmesi
 8. Yönetim muhasebesi sisteminin kurulması veya revize edilmesi
 9. Teknoloji geliştirme bölgelerinde şirket oluşumları vb. süreçlerin yönetimi

 

Vergi Planlaması ve Yönetim Faaliyetleri

 1. Tüm finans uygulamalarının, vergi maliyetleri açısından analizi ve raporlanması
 2. Bu analiz ışığında, uygun vergi istisnası, muafiyetleri ve indirimlerinin tespit edilmesi ve uygulanması
 3. Mali sistemin vergi risk analizinin yapılması, uygun dönemlerde gerekli önlemlerin alınarak raporlanması ve risklerin süreçler halinde yönetimi
 4. Vergi, SSK vb. yükümlülükler konusunda, muhtemel incelemelerde ortaya çıkabilecek risklerin analizi ve çözüm önerileri
 5. Teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatı açısından vergi planlama ve uygulamaları
 6. Serbest Bölgeler mevzuatı açısından vergi planlama ve uygulamaları

Bilgi Talep Formu

Ar-Ge&Yatırım Projelerinizi Teknik ve Mali Açıdan Değerlendirip Sizlere En Uygun Teşvik Yol Haritasını Oluşturalım!

  Eğitim - Etkinlik

  Yeşil Ar-Ge Konferansı 2023

  Bu yıl 2. sini düzenlediğimiz “Yeşil Ar-Ge Konferansı 2023″de; yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik ile ilgili birbirinden değerli 22 konuşmacı/panelisti, 200+ katılımcıyı ve 120+ firmayı ağırladık.

  Devamını Oku »