Tasarım Merkezi

Yenilikçi fikirlerin ve rekabet ortamının olduğu dünyada, tasarım merkezi olmazsa olmaz unsurlardan biridir. Ekonomi bakanlığı, tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetleri desteklemektedir. Yapılan yenilikçi ARGE çalışmaları, ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Özel sektörde tasarım anlamında, farklı ve rekabet gücünü arttırıcı tasarımlar ortaya çıkarma faaliyetlerinin artması amacıyla, destekler sağlanmaktadır.  Türkiye gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatmak için, yeni ARGE merkezleri kurarak, yenilikçi bilimsel çalışmalara yönelmektedir. Bu çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülmesi için oluşturulan ARGE merkezlerinde, farklı ve ülke ekonomisine katkısı bulunacak çalışmalar üretilebilmesi için, destekleyici fonlar uygulanmaktadır. Bu teşvik ve fonlar sayesinde, ortaya çıkarılan proje desteklenerek, pazara sunulmaktadır. Tüm bunların alt yapısı oluşturulan unsur, tasarım merkezleridir. Bakanlık, tasarım merkezlerini destekleyici ve iyileştirici çalışmalarda bulunmaktadır.

Tasarım Merkezi

Tasarım Merkezi

Tasarım Merkezi Özellikleri

Üreten bir toplum olmak, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü korumak ve nitelikli bir ARGE çalışması yapmaktan geçmektedir. Böylece, yeni teknolojik ürünler üreterek, ülke ekonomisine katkıda bulunulmaktadır. İyileştirme ve geliştirme anlamında yapılan faaliyetler, tasarım faaliyetleri kapsamında, bakanlık tarafından desteklenmektedir. Tasarım merkezi işleyişi, genellikle siparişe dayalı bir sistem olarak çalışmaktadır. Hali hazırda kurulu bir şirketin veya firmanın içerisinde ayrı bir birim olarak çalışma faaliyeti göstermektedir. Bir sektörde, tasarım merkezi kurulabilmesi için bünyesinde en az 10 kişi bulunması gerekmektedir. Bu kişiler sektörünün tasarım alanında uzman, eğitim alanında bölümünün lisans eğitimini tamamlamış, kişilerden oluşmaktadır. Şirketler bünyesinde bulunduracağı tasarım merkezleri sayesinde, yeni ürünler keşfederek, proje haline getirebilirler. Tasarım faaliyetleri yürütülürken de, teşvik ve desteklerden de yararlanılmaktadır.

Türkiye’de Tasarım Merkezleri

Tasarım merkezi, her sektörde kurulabilecek kapasitede bir topluluktur. Tekstilden, otomotive kadar birçok konuda tasarım merkezleri kurularak, özgün tasarımlarla fark yaratılabilmektedir. Merkezin iyi bir şekilde sekteye uğramadan çalışması ve rekabet ortamının oluşması amacıyla, bakanlıklar geliştirilecek tasarım faaliyetlerine belli ölçülerde desteklerde bulunmaktadır. Bu teşvik ve destekler sayesinde, bütçe sıkıntısı yaşamadan, özgürce sektöründe yenilikçi tasarımlar ortaya çıkmaktadır. Günümüzde teknolojik alanda tasarım merkezleri kurulması, en fazla desteklenen ve ön plana çıkan konulardan biridir. Teknoloji hızla gelişmekte ve insanlara faydalı yeni fikirler oluşturulması gerekmektedir. Bu konuda farklı tasarım çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Tasarım Merkezi

Tasarım Merkezi

Ülke kalkınmasında ülkeler arasında rekabet gücüne sahip olmak için, tasarım alanında özgün fikirlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Türkiye tekstil ihracatı konusunda kendini kanıtlamış ülkelerden biridir. Ülkeler arası diyaloglar dışında, kurulan tasarım merkezleri, ihracatın yüzdeliğini arttırmada büyük etkisi olduğunu kanıtlamıştır. Özgün fikir ve tasarımlar sayesinde, ülkelerle rekabet yarışına girerek, kalkınma gücünü korumaktadır. Teknoloji alanında kurulan tasarım merkezİ ile de, yerli otomobil üretiminde çalışmalara başlanmıştır. Tasarım olmadan, üretim olmaz. Bu yüzden hangi sektörde olduğu fark etmeksizin, tasarım merkezleri bulunmalıdır. Dünya üzerinde etkin rol oynayabilmek için, rekabet ortamında ön plana çıkmak ve özgün tasarım çalışmaları gerekmektedir.

Tasarım Merkezi Hakkında En Çok Sorulan Sorular

Tasarım Merkezi Nedir?

Tasarım Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en 10 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

Tasarım Faaliyeti Nedir?

Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü tasarım faaliyetidir.

Tasarım Projesi Nedir?

Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni veya nakdi destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve tasarım faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından yürütülen projelerdir.

Tasarımcı Kimdir?

Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan, üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişiler tasarımcı olabilirler.

Tasarım Merkezi TÜBİTAK TEYDEB Projesi Yapabilir Mi?

Tasarım merkezinde Ar-Ge projesi yapılamaz. Tasarım merkezi personellerinin belirli eforları TEYDEB’te yer alabilir. Kanun aynı olduğu için (5746) bordroda tam zamanlı faydalanılacak (30 gün üzerinden). Bu hususta Tasarım merkezi tam zaman eşdeğer hesabına dikkat edilmeli, yalnızca Tasarım merkezi eforları toplanarak hesaplanmalı.

Bilgi Talep Formu

Ar-Ge&Yatırım Projelerinizi Teknik ve Mali Açıdan Değerlendirip Sizlere En Uygun Teşvik Yol Haritasını Oluşturalım!

  Eğitim - Etkinlik

  Etkin Proje Şehir Buluşmaları İstanbul

  📢📢Ar-Ge/ Tasarım Merkezi Faaliyet Raporu ve Müfettiş Denetimine nasıl hazırlanılması ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konularındaki tecrübelerimizi paylaşacağımız seminerimize sizleri de bekleriz! 📅 Etkinlik Tarihi

  Devamını Oku »
  Eğitim - Etkinlik

  Yeşil Ar-Ge Konferansı 2023

  Bu yıl 2. sini düzenlediğimiz “Yeşil Ar-Ge Konferansı 2023″de; yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik ile ilgili birbirinden değerli 22 konuşmacı/panelisti, 200+ katılımcıyı ve 120+ firmayı ağırladık.

  Devamını Oku »