Mali Denetim, Danışmanlık ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

Teknik olarak iyi bir biçimde kurgulanmış ve uygulanmakta olan Ar-Ge ve tasarım proje faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, firmaların teşvik ve  destek unsurlarından en çok ve en etkin biçimde faydalanabilmesi;  teknik-mühendislik bakış açısının tamamlayıcı  bir parçası olan mali bakış açısını da gerekli kılmaktadır.

Etkin Proje, Ar-Ge ve inovasyon maliyesi uygulamalarında uzman bir ekiple sunmakta olduğu hizmetler ile firmalarda  yürütülen Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin gerekli kıldığı uygulamaların  yürürlükteki mevzuata ve bu alanda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile  Maliye Bakanlığı başta olmak üzere yetkili idari otoritelerinin belirlediği  kural ve kaidelere uygun olarak sürdürülmesini amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, teşviklerden yararlanan firmaların vergi, muhasebe ve diğer  uygulamalar konusunda karşı karşıya kalabileceği ve tenkidi gerektirebilecek  hatalı uygulamaların önüne geçmek, riskli uygulamaların tespiti ve bunlara  uygun çözümler bulmak ve böylelikle firmaların esas iştigal konuları olan  Ar-Ge, tasarım, yazılım proje ve faaliyetlerine konsantre olmalarını sağlayarak  hizmet sunulan alanlarda müşterilerine değer katmak Etkin Proje’nin temel felsefesidir.

Danışmanlık ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

 • Ar-Ge, Tasarım ve Yazılım Uygulamaları Mali Check-Up Ve Risk Analizi Hizmeti
  • 5746 sayılı Kanun ve mevzuatı kapsamında
  • 4691 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında
  • İlgili vergi-muhasebe mevzuatı kapsamında
  • Proje ve/veya Ar-Ge, tasarım merkezi özelinde
 • Ar-Ge Muhasebe Sisteminin Oluşturulması ve Denetimi
 • Ar-Ge, Yenilik, Tasarım ve Yazılım Uygulamaları Özelinde İhtisas Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı
 • Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri Mali Uygunluk ve Sürdürülebilirlik Denetimi
 • Ar-Ge, Tasarım ve Yazılım Faaliyetlerine Kapsamında Kullanılan Desteklerin Uygulamasına Yönelik, Her Bir Destek Özelinde İşletmede Gerçekleştirilecek Periyodik Kontrol, İzleme ve  Raporlama Hizmetleri
 • Ar-Ge / Tasarım indirimi uygulaması
 • Gelir vergisi stopaj desteği uygulaması
 • Sosyal güvenlik primi desteği uygulaması
 • Damga vergisi istisnası uygulaması
 • Gümrük vergisi istisnası uygulaması
 • Katma Değer Vergisi istisnası uygulamaları
 • Kurumlar Vergisi istisnası uygulamaları
 • Sınai Mülkiyet Haklarının Değerlenmesi, Vergilendirilmesi ve Muhasebe Uygulamaları Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri  (Türkiye Patent Box Rejimi  Danışmanlık Hizmetleri)
 • Patent ve faydalı model edinimi ve değerleme hizmetleri
 • Sınai mülkiyet hakları özelinde vergi uygulama ve yapılandırma hizmetleri
 • Teknolojik ürün yatırım destek programı uygulama danışmanlığı
 • Ar-Ge Maliyesi Mevzuat Takibi ve Periyodik Bilgilendirme Hizmeti
 • Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri ile Merkezlerine Yönelik Mali Eğitim ve Seminer Hizmeti

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bilgi Talep Formu

Ar-Ge&Yatırım Projelerinizi Teknik ve Mali Açıdan Değerlendirip Sizlere En Uygun Teşvik Yol Haritasını Oluşturalım!

  Eğitim - Etkinlik

  Yeşil Ar-Ge Konferansı 2023

  Bu yıl 2. sini düzenlediğimiz “Yeşil Ar-Ge Konferansı 2023″de; yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik ile ilgili birbirinden değerli 22 konuşmacı/panelisti, 200+ katılımcıyı ve 120+ firmayı ağırladık.

  Devamını Oku »