ETKİN Proje ve TÜTED İşbirliği ile “Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi”

Etkin Proje, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği – TÜTED ile önemli bir işbirliğine imza attı. Ülkemizde ekonomik katma değerin arttırılması, kaynakların etkin kullanılması, üretkenliğin artması ve özgün ürünlerle rekabet yeteneğinin güçlendirilmesi amacıyla yola çıkılan Etkin Proje- TÜTED işbirliği sayesinde sektörden bağımsız; Ar-Ge, İhracat ve Yatırım projeleri konularında teknik ve mali danışmanlık hizmeti, Ar-Ge ve inovasyon konularında eğitimler ve workshoplar, test ve laboratuvar ortamları oluşturularak kuruluşların sahip olduğu teknoloji geliştirme potansiyelinden azami fayda sağlamaları  gerçekleştirilecektir. Ayrıca üniversite ve sanayi arasında bir köprü görevi oluşturularak;  firmalara üniversitelerde oluşturulmuş olan akademik danışman havuzu ile ticarileştirilebilir proje fikirleri sunulması ve desteğinin verilmesi gerçekleştirilecektir.

12 Temmuz 2017

Bilgi Talep Formu

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.
Bilgi Talep Formu