ETKİN Proje ve TÜTED İşbirliği ile “Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi”

Etkin Proje, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği – TÜTED ile önemli bir işbirliğine imza attı. Ülkemizde ekonomik katma değerin arttırılması, kaynakların etkin kullanılması, üretkenliğin artması ve özgün ürünlerle rekabet yeteneğinin güçlendirilmesi amacıyla yola çıkılan Etkin Proje- TÜTED işbirliği sayesinde sektörden bağımsız; Ar-Ge, İhracat ve Yatırım projeleri konularında teknik ve mali danışmanlık hizmeti, Ar-Ge ve inovasyon konularında eğitimler ve workshoplar, test ve laboratuvar ortamları oluşturularak kuruluşların sahip olduğu teknoloji geliştirme potansiyelinden azami fayda sağlamaları  gerçekleştirilecektir. Ayrıca üniversite ve sanayi arasında bir köprü görevi oluşturularak;  firmalara üniversitelerde oluşturulmuş olan akademik danışman havuzu ile ticarileştirilebilir proje fikirleri sunulması ve desteğinin verilmesi gerçekleştirilecektir.
12 Temmuz 2017
popup-gorsel

Bilgi Talep Formu

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.

    Bilgi Talep Formu