Etkin Proje Mayıs Ayı FORBES Dergisi’nde

Etkin Proje Yönetim Danışmanlık Yönetici ortaklarından Kemal Sidar ve İbrahim Gedikoğlu; Türkiye’nin Ar-Ge ivmesi konusunda merak edilenleri Mayıs ayı Forbes Dergisi’nde cevaplandırdı.

Türkiye’nin Ar-Ge bilinci artıyor

 

Etkin Proje Yönetim Danışmanlık Yönetici Ortaklarından Endüstri Yüksek Mühendisi Kemal Sidar ve Gıda Mühendisi İbrahim Gedikoğlu; Türkiye’nin Ar-Ge ivmesi konusunda merak edilenleri yanıtladı.

 • Firmanız ve faaliyetleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz ?

Kemal Sidar: Etkin Proje, 2007 yılında Ar-Ge ve inovasyon konusunda uçtan uca hizmet vermek amacıyla kuruldu. Bugün 41 tescilli Ar-Ge merkezi, 500’den fazla başarılı Teydeb projesi, 38 kişilik mühendislik ekibi ve 150 MUSD’den fazla aktif proje büyüklüğü ile sektörün lider şirketleri arasındaki yerimizi aldık. Kurumumuz bünyesinde endüstri, kimya, bilgisayar, makine, gıda, malzeme, elektronik gibi farklı alanlardan mezun dördü doktora derecesine sahip, ikisi doktora öğrencisi danışmanlarımız; 200’ü aşkın müşterimize Ar-Ge, inovasyon, proje yönetimi, ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonları konularında hizmet vermektedir.

 • Stratejik Ar-Ge yapılanması kapsamında ne gibi hizmetler sunuyorsunuz?

Kemal Sidar: Mühendislik temelli bir danışmanlık şirketi olarak öncelikle Ar- Ge projesi olan veya Ar-Ge yatırımındaki müşterilerimize teknik ve mali analiz hizmetleri veriyoruz. Bu kapsamda şirketin ve projenin ulusal ve uluslararası fonlar kapsamında yeterliliğini, fayda-maliyet durumunu ve başarı şansını analiz ediyoruz. Gerekli durumda üniversite-sanayi iş- birliğini kuruyoruz. Şirket personeline Ar- Ge ve proje yönetimi konularında eğitimler veriyor ve nihayetinde, %95’in üzerinde başarı oranı ile Ar-Ge fonlarına yönelik proje dokümanlarını hazırlıyoruz. Müşterilerimizin sürdürebilir başarıyı yakalamaları için gerekli olan aylık ve dönemsel raporlamalar ve yeni proje/fırsat analizleri yine Etkin Proje tarafından sağlanan hizmetler arasında yer alıyor.

 • Türkiye’de Ar-Ge kültürünün bugün geldiği nokta hakkında neler söylemek istersiniz ?

ibrahim Gedikoğlu: Son 20 yıllık ilerlemeye bakıldığında Türkiye’nin Ar-Ge bilinci anlamında ciddi bir mesafe kat ettiği ve birçok olumlu gelişme yaşandığı görülebilir. Artık özel sektörün Ar-Ge bayrağını kamunun elinden aldığını ve Ar-Ge temelli yatırımlar yapmaya daha hevesli olduğunu görüyoruz. Hem global ekonomik gelişmeler hem de ulusal ve uluslararası Ar-Ge teşvikleri, bu yarışta yer alan şirketlerin daha şanslı olmasını sağlıyor. Büyük şirketlerimizdeki Ar-Ge kül türü uluslararası standartlara yaklaşmış olmakla beraber KOBİ’ler için henüz daha yolun başında sayılabiliriz.

Güney Kore, Çin, Malezya; bizim gibi geriden gelen birçok ülke bugün Ar-Ge bilinci anlamında maalesef bizi geçmiş bulunmaktadır. Bunun temel nedeni Ar- Ge’nin ve yüksek katma değerli ürün geliştirmenin sadece büyük şirketler tarafından sahiplenilmekle kalmayıp, aynı zamanda ölçek bağımsız bir ülke politikası haline gelmiş olmasıdır. Türkiye’de KOBİ’lerin Ar-Ge’yi pazarlama, satış gibi doğrudan gelir yaratan maliyetlerden görme- si ve Ar-Ge teşviklerini daha etkin şekilde kullanması ülkemizin gelişim hızını katlayacaktır.

 • Ar-Ge kapsamında hükümet nezdinde yapı- lan çalışmalar hakkında görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? Daha başarılı ve rekabet gücü daha yük- sek bir Türkiye için hangi adımların atılması gerekiyor?

İbrahim Gedikoğlu: Ar- Ge uzun bir süredir Türkiye’nin temel politikaları arasında yer almaktadır. Uluslararası örnekler ile yapılan kıyaslamalarda; Ar-Ge’ye sağlanan maddi teşviklerin ortalamanın çok daha üzerinde olduğu görülebilir. Ayrıca Teknokentler, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Teydeb gibi birçok alternatif, Ar-Ge yapan kurumların aktif bir şekilde desteklenmesini sağlamaktadır. Ancak toplamda Ar-Ge destekleri için ayrılan bütçe sınırlı olsa da, uygulamada bu bütçeler dahi şirketler tarafından hakkıyla kullanılamamaktadır.

Öte yandan sağlanan vergisel teşvik ve hibe desteklerin katma değerli ürünlere dönüşmesi ve ülkemizin rekabet gücünün artmasının sağlanması için teşvik kullanım sonuçlarının ölçümlenmesi ve bu değerlere göre şirket özelinde destek oranlarının belirlenmesi, hedeflenen etkiyi artıracaktır. Tüm şirket ve projelere aynı yaklaşımda bulunmak, en fazla ortalama sonuç üretmektedir. Oysa bizim ihtiyacımız olan, kısa vadede yüksek etki yaratacak fonlama mekanizmalarını geliştirmektir.

Kemal Sidar: Devlet tarafından sağlanan Ar-Ge teşviklerinde yaşanan zaman- sal gecikmeler ve ticarileşme etkisinin ölçülememesi gibi bazı sorunların çözümü için bu süreçlerin devlet kontrolünde ama yetkilendirilmiş özel sektör kuruluşlarının da aktif katkı sağladığı bir yapıda gerçekleştirilmesinin daha etkili olacağına inanıyoruz.

Bilgi Talep Formu

Ar-Ge&Yatırım Projelerinizi Teknik ve Mali Açıdan Değerlendirip Sizlere En Uygun Teşvik Yol Haritasını Oluşturalım!

  Eğitim - Etkinlik

  Etkin Proje Şehir Buluşmaları İstanbul

  📢📢Ar-Ge/ Tasarım Merkezi Faaliyet Raporu ve Müfettiş Denetimine nasıl hazırlanılması ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konularındaki tecrübelerimizi paylaşacağımız seminerimize sizleri de bekleriz! 📅 Etkinlik Tarihi

  Devamını Oku »
  Eğitim - Etkinlik

  Yeşil Ar-Ge Konferansı 2023

  Bu yıl 2. sini düzenlediğimiz “Yeşil Ar-Ge Konferansı 2023″de; yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik ile ilgili birbirinden değerli 22 konuşmacı/panelisti, 200+ katılımcıyı ve 120+ firmayı ağırladık.

  Devamını Oku »