Ar-Ge Reform Paketi Duyuruldu!

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunda (TÜBİTAK) düzenlenen Ar-Ge Reform Paketi Tanıtım Toplantısı’nda Türkiye’nin, Ar-Ge, inovasyon ve tasarımda sıçrama yapmasını sağlayacak “reform paketi” katılımcılara duyuruldu. Mevcut hibe ve destek mekanizmalarının iyileştirilmesi ve bu kapsamda yeni uygulamalara geçilmesi esaslı paketin önümüzdeki günlerde mecliste onaylanarak uygulamaya alınması bekleniyor. Ar-Ge Reform Paketinde ön plana çıkan bazı maddeler
 • Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli en az  Ar-Ge personeli sayısının yüksek teknolojili çalışma alanlarında 30’dan 15’e düşürülmesi,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleriyle Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin projelerle ve lisansüstü eğitimleriyle ilgili olarak dışarıda geçirdikleri süreleri de muafiyet kapsamına alınması,
 • Tasarım Merkezleri kurularak Ar-Ge Merkezleri’ne sağlanan destek ve muafiyetlerden yararlandırılması. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde gerçekleştirilecek tasarım faaliyetlerinin de destek ve muafiyet kapsamına alınması.
 • Ar-Ge Merkezleri’nde istihdam edilecek Temel Bilimler mezunlarımızın maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmının, 2 yıllığına Devlet tarafından karşılaması,
 • Yenilikçi fikirlere sahip gençlerimize verdiğimiz 100.000 TL’lik Teknogirişim Sermayesi Desteği’nin, proje niteliğine göre  500.000 TL’ye kadar artırılması, mezuniyet sonrası 5 yıllık sürenin 10 yıla uzatılması,
 • Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri kapsamında dışarıdan temin edilen ürünlere Gümrük Vergisi İstisnası getirilerek proje sürelerinin kısaltılması ve maliyetlerinin düşürülmesi.
 • Öncelikli ve stratejik sektörlerde (bilişim, sağlık, biyoteknoloji, nanoteknoloji, savunma, uzay, havacılık vb.) İhtisas (Tematik) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin kurularak, odak Ar-Ge yapılarının tesis edilmesi.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan firmalara doğrudan girişim sermayesi sağlayan firmalara vergi indirimi kolaylığının getirilmesi,
 • Bilişim sektöründeki firmalarımızın güvenli ve kaliteli yazılımlar geliştirmelerini sağlamaya yönelik standart belirleme ve yetkilendirme sisteminin getirilmesi,
 • Üniversite – Sanayi İşbirliği faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerinin bu faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelirlerden; gelir vergisi kesintisi yapılmaması, döner sermaye kesintisinin % 15 ile sınırlandırılması öğretim üyesine % 85’inin ödenmesi.
Ar-Ge Reform Paketi Duyuruldu!
12 Temmuz 2017
popup-gorsel

Bilgi Talep Formu

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.

  Bilgi Talep Formu