Ar-Ge Projesi Geliştirilmesi

Ar-Ge projeleri farklı ulusal ve ulusal arası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda hibe ve/veya faizsiz krediler şeklinde desteklenmektedir. Ancak bu desteklerden faydalanmak için şirketlerin mutlaka Ar-Ge projeleri bulunması gerekmektedir. Etkin Proje, proje ve şirket alt yapısını değerlendirerek Ar-Ge Projesi geliştirilmesine doğrudan destek vermektedir. Bu kapsamda yapılan başlıca çalışmalar şunlardır; Projelerin Değerlendirilmesi: Proje fikirleri Ar-Ge içeriği yönünden değerlendirilir ve teknik, ekonomik ve mevzuatsal kriterlere göre önceliklendirilir. SWOT Analizi: Projelerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi amacıyla kurumun, pazarın ve projelerin güçlü/zayıf yönleri, fırsat/tehditleri analiz edilir. Geliştirilecek olan projelerin kurum yeteneklerini baz alarak rakiplerinden farklılaşması için gerekenler belirlenir. Pazar Araştırması: Projenin Ar-Ge içeriği ile birlikte ekonomik değerinin de ölçümlenmesi için pazar pazar analizleri yapılır. Teknoloji Araştırması: Proje konusunda teknolojinin mevcut durumu ve muhtemel geleceğine yönelik araştırmalar yapılır.  İlgili teknoloji alanında çalışan akademisyenler belirlenir ve mümkün olan durumlarda projelerde birlikte çalışma olanağı sağlanır. Böylece üniversite-sanayi işbirliği köprüsü aktif olarak kurulur. Araştırma Ekibi Kurulması: Projeyi gerçekleştirecek araştırma ekibinin kurulmasına katkı sağlanır, kaynak ve zaman planlaması yapılarak projenin altyapısı oluşturulur. Proje Planlanması: Projenin iş planını oluşturularak, iş paketlerini ve ara çıktılar belirlenir. Proje için risk alanları tespit edilerek alternatif yol haritaları çıkarılır. Proje Teklif Dokümanının Oluşturulması: Gerçekleştirilen tüm bu çalışmalara paralel olarak proje teklif dokümanı standartlara uygun şekilde hazırlanır ve ilgili kuruluşça değerlendirmek üzere başvurusu yapılır.
9 Mayıs 2017
popup-gorsel

Bilgi Talep Formu

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.

    popup-gorsel

    Bilgi Talep Formu

    Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.

      Bilgi Talep Formu