Ar-Ge Projesi Geliştirilmesi

Ar-Ge projeleri farklı ulusal ve ulusal arası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda hibe ve/veya faizsiz krediler şeklinde desteklenmektedir. Ancak bu desteklerden faydalanmak için şirketlerin mutlaka Ar-Ge projeleri bulunması gerekmektedir. Etkin Proje, proje ve şirket alt yapısını değerlendirerek Ar-Ge Projesi geliştirilmesine doğrudan destek vermektedir. Bu kapsamda yapılan başlıca çalışmalar şunlardır; Projelerin Değerlendirilmesi: Proje fikirleri Ar-Ge içeriği yönünden değerlendirilir ve teknik, ekonomik ve mevzuatsal kriterlere göre önceliklendirilir. SWOT Analizi: Projelerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi amacıyla kurumun, pazarın ve projelerin güçlü/zayıf yönleri, fırsat/tehditleri analiz edilir. Geliştirilecek olan projelerin kurum yeteneklerini baz alarak rakiplerinden farklılaşması için gerekenler belirlenir. Pazar Araştırması: Projenin Ar-Ge içeriği ile birlikte ekonomik değerinin de ölçümlenmesi için pazar pazar analizleri yapılır. Teknoloji Araştırması: Proje konusunda teknolojinin mevcut durumu ve muhtemel geleceğine yönelik araştırmalar yapılır.  İlgili teknoloji alanında çalışan akademisyenler belirlenir ve mümkün olan durumlarda projelerde birlikte çalışma olanağı sağlanır. Böylece üniversite-sanayi işbirliği köprüsü aktif olarak kurulur. Araştırma Ekibi Kurulması: Projeyi gerçekleştirecek araştırma ekibinin kurulmasına katkı sağlanır, kaynak ve zaman planlaması yapılarak projenin altyapısı oluşturulur. Proje Planlanması: Projenin iş planını oluşturularak, iş paketlerini ve ara çıktılar belirlenir. Proje için risk alanları tespit edilerek alternatif yol haritaları çıkarılır. Proje Teklif Dokümanının Oluşturulması: Gerçekleştirilen tüm bu çalışmalara paralel olarak proje teklif dokümanı standartlara uygun şekilde hazırlanır ve ilgili kuruluşça değerlendirmek üzere başvurusu yapılır.

9 Mayıs 2017

Bilgi Talep Formu

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.

Sizi Arayalım

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin 30 Saniyenizi Ayırıp Formu Doldurabilirsiniz.
Bilgi Talep Formu