Ar-Ge Projelerinin Mali Yapısını Doğru Kurmak için Öneriler

38 milyar liranın üzerinde bütçe ayrılan Ar-Ge projelerinin mali yapısını doğru kurmak başarıya giden yolun mihenk taşlarından birini oluşturuyor.
Günümüzdeki birçok teknoloji, Ar-Ge çalışmaları sayesinde çok önemli aşama kaydetti. Bundan sonra teknolojinin bizleri şaşırttığı birçok konunun günlük hayatımızın parçası olması kaldı. Yapay zekâ, dijital dönüşüm, toplum 5.0, endüstri 4.0, akıllı fabrikalar, insansız sistemler ve otonom robotlar en fazla üzerinde durulacak konular arasında geliyor. Ülkemizde hem özel sektör hem de kamu, Ar-Ge’ye son yıllarda giderek artan oranlarda bütçe ayırıyor. TÜİK verilerine göre Türkiye’de araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcaması, 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 29.1 artarak 38 milyar 534 milyon lira oldu. 2023’te Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranının 1,8’e çıkması hedefleniyor. Ayrıca teknoloji tabanlı yatırımların büyüklüğünün 2023’te ciddi bir artışla 5 milyar dolara yükseltilmesi de hedefler arasında yer alıyor. Tüm bu yatırım ve gelişim sürecinde ise finansman yönetimi ve mali yapılanma önem kazanıyor. Ar-Ge harcamalarının 2018 yılında yüzde 53.6’sı şirketler tarafından finanse edilirken, bunu yüzde 32.3 ile kamu, yüzde 12.1 ile yükseköğretim, yüzde 2 ile yurt dışı kaynaklar ve yüzde 0.03 ile yurt içi diğer kaynaklar takip etti. “Ar-Ge Merkezlerinin kurulması ve sürecin devam etmesinde pek çok parametre, bir uzman ekip kontrolünde yönetilmelidir. Bu parametrelerin önemli ayaklarından biriside mali süreçlerdir” diyen Etkin Proje Mali İşler Grup Müdürü İbrahim İndirkaş, işletmelere şu tavsiyelerde bulunuyor:
  • Ar-Ge Merkezlerinin mali süreçlerinin yönetiminde, öncelikle ele aldığımız konu şirketlerin ERP’lerinde tüm Ar-Ge Merkezi süreçlerinin tanımlanması, mali süreçlerin sisteme entegrasyonunun sağlanması,
  • Ar-Ge Projeleri ve projelerde görev alacak personelin belirlenmesi,
  • Projelerin bütçelendirilmesi ve kontrol raporlarının yapılandırılması,
  • PDKS verileri ve Proje Adam/ay dağılım tablolarının uyumu, buna göre SGK bildirgelerinin hazırlanması,
  • İlgili personelin desteklerden faydalandırılması ve muhasebe ile ilgili mali sonuç tablolarının da kayıt altına alınması,
  • Ar-Ge Merkezinin ERP’de yapılandırılmasını takiben tüm bu süreçlerin teknik ve mali sürdürülebilirliği AGM yönetmeliği ile sağlanır.
Özetle, teknik  olarak iyi bir biçimde kurgulanmış ve uygulanmakta olan Ar-Ge, tasarım, yazılım  proje ve faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, firmaların teşvik ve  destek unsurlarından en etkin biçimde faydalanabilmesi;  teknik bakış açısının tamamlayıcı  bir parçası olan mali bakış açısını da gerekli kılıyor.
20 Nisan 2020
popup-gorsel

Bilgi Talep Formu

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.

    Bilgi Talep Formu