Ar-Ge Merkezlerinde Verimli İşleyiş Açık İnovasyona Bağlı

Ar-Ge Merkezlerinde verimlik için merkezin kuruluş aşamasından başlayarak geçerli bir Ar-Ge stratejisi bulunması gerekir.” Etkin Proje, bugüne kadar 18 Ar-Ge merkezinin kurulumu ve sonrasında da yönetilmesi konusunda danışmanlık vermiş bir kurum. Bu kapsamda diğer TEYDEP, San-tez, üniversite-sanayi işbirliği gibi konularda da Ar-Ge merkezlerine fiilen hizmet sağlıyorlar. Etkin Proje Proje Geliştirme Koordinatörü Kemal Sidar, Türkiye’de Ar-Ge merkezlerini 2’ye ayırıyor. Birinci segmentteki Ar-Ge merkezlerinin kendiliğinden kurulu altyapısı olan ve büyük oranda bakanlığın beklentilerini karşılayan Ar-Ge merkezleri olduğunu ifade eden Sidar, “Bu grup genellikle yabancı şirketler veya Türkiye’nin büyük şirketlerinden oluşmaktadır. Bu şirketlerden ana beklenti daha fazla üniversite işbirliği ve temel araştırma yapmaları şeklinde olmaktadır. İkinci grup şirketler ise tam olarak hazır olmamalarına karşın bazı koşul ve daha sık denetlemeler karşılığında Ar-Ge merkezi belgesi alabilen şirketlerdir. Bu şirketlerden ise yerli ve yabancı fonlardan daha fazla destek almaları, personel niteliklerini artırmaları, patent üretmeleri ve akademisyenler ile daha yakın çalışmaları beklenmektedir. Şirketimizin hazırlık çalışmalarını yürüttüğü 6 Ar-Ge merkezi ile kurulum ve yönetim danışmanlığı alanında deneyiminin artarak devam etmesini beklemekteyiz. Danışmanlığı İSTKA tarafından desteklenen “Köprü Projesi” isimli üniversite-sanayi işbirliği platformumuz ve teknokent operasyonumuz ile desteklemekteyiz” şeklinde yaptıkları çalışmaları aktarıyor. Sidar’a göre Ar-Ge merkezlerinde verimli çalışabilmek için öncelikle Ar-Ge Merkezinin bir Ar-Ge stratejisi bulunması gerekiyor. Ar-Ge Merkezlerinde Verimli İşleyiş Açık İnovasyona Bağlı
12 Temmuz 2017
popup-gorsel

Bilgi Talep Formu

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.

    Bilgi Talep Formu