Ar-Ge Merkezi Kurulumu Nedir? Nasıl Yönetilir?

Ar-Ge Merkezleri, “Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden (16/02/2016 yürürlüğe giren 6676 Sayılı Kanun kapsamında öncelikli alanlarda faaliyet gösteren sektörler için eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı 15’e indirilmiştir), yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.”  
Ar-Ge & Tasarım Merkezi Kurulumu ve Sürdürülebilirliği
 

Ar-Ge Merkezi Kurulum Faaliyetleri

OOBYGVHargekurulumu - Ar-Ge Merkezi Kurulumu Nedir? Nasıl Yönetilir?
 1. Ar-Ge Merkezi teknik ve ekonomik fizibilitesinin yapılması
 2. Başvuru için yol haritası oluşturulması ve iş geliştirme çalışmaları
 3. Ar-Ge Merkezi proje grubunun kurulması
 4. Ar-Ge Merkezi organizasyonunun kurulması
 5. Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu,Gelir Vergisi Kanunu ve SGK ‘nın ilgili maddeleri kapsamında;
  1. Masraf ve kar merkezi yeri ve kodunun düzenlenmesi
  2. Şirket hesap planının yapılandırılması
  3. Ar-Ge Merkezi bütçe –kontrol sistemi
 6. Ar-Ge stratejisinin oluşturulması
 7. Ar-Ge Merkezi başvuru dosyasının hazırlanması
 8. Başvuru,takip ve müracaat revizyonlarının yapılması
 9. Başvuru onayını müteakip;
  1. Ar-Ge Merkezi Yönetmeliğinin yazılması
  2. İzleme,değerlendirme ve raporlama
  3. Bağlı bulunulan vergi dairesi ile SGK kurumuna müracaat
  4. Ar-Ge vergi indiriminin hesaplanması, ve;
Ar-Ge Merkezi personeli için Ar-Ge Metodolojisi ,yönetim eğitimleri.  
13 Mayıs 2017

Bilgi Talep Formu

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.

Bilgi Talep Formu

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.
Bilgi Talep Formu