Ar-Ge Merkezi Kurulumu Nedir? Nasıl Yönetilir?

Ar-Ge Merkezi Kurulumu Nedir?

Ar-Ge Merkezleri, “Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden (16/02/2016 yürürlüğe giren 6676 Sayılı Kanun kapsamında öncelikli alanlarda faaliyet gösteren sektörler için eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı 15’e indirilmiştir), yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.” şeklinde tanımlanabilir. Ar-Ge merkezi olmak bir süreçtir ve bu süreç bir çok değerlendirilmeye ve şarta göre devam etmektedir. Şartların hepsi yerine getirilmediği sürece Ar-Ge merkezi olmak imkansızdır. Aşağıda Ar-Ge merkezi kurulum faaliyetlerini sizin için derledik. Bu faaliyetleri adım adım takip edebilirsiniz.

Ar-Ge Merkezi Kurulum Faaliyetleri

kurulum süreci şematik gösterim Ar-Ge Merkezi kurulum faaliyetleri ise bir kaç aşamadan oluşmaktadır. Aşağıda bu adımları tek tek ele aldık. Adım adım incelemek gerekirse:
 1. Ar-Ge Merkezi teknik ve ekonomik fizibilitesinin yapılması
 2. Başvuru için yol haritası oluşturulması ve iş geliştirme çalışmaları
 3. Ar-Ge proje grubunun kurulması
 4. Ar-Ge Merkezi organizasyonunun kurulması
 5. Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu,Gelir Vergisi Kanunu ve SGK ‘nın ilgili maddeleri kapsamında;
  1. Masraf ve kar merkezi yeri ve kodunun düzenlenmesi
  2. Şirket hesap planının yapılandırılması
  3. Ar-Ge Merkezi bütçe –kontrol sistemi
 6. Ar-Ge stratejisinin oluşturulması
 7. Ar-Ge Merkezi başvuru dosyasının hazırlanması
 8. Başvuru,takip ve müracaat revizyonlarının yapılması
 9. Başvuru onayını müteakip;
  1. Ar-Ge Merkezi Yönetmeliğinin yazılması
  2. İzleme,değerlendirme ve raporlama
  3. Bağlı bulunulan vergi dairesi ile SGK kurumuna müracaat
  4. Ar-Ge vergi indiriminin hesaplanması, ve;
 10. Ar-Ge Merkezi personeli için Ar-Ge Metodolojisi ,yönetim eğitimleri.
Ar-Ge merkezi kurulumu faaliyetlerini adım adım inceledik. Kurulum sürecini en iyi şekilde anlatmaya çalıştık ama unutulmamalıdır ki Ar-Ge merkezi kurulduktan sonra da birçok destek programı ile ilgilenmeniz gerekmektedir. Kurulumdan sonra var olan destek programları sizin için kaçırılmaması gereken fırsatlardır. Bı fırsatlar ülkemizde ve avrupada farklılık göstermektedir. TÜBİTAK Ar-Ge destek proglamları ve Avrupa Birliği destek programlarını da sizler için derledik. Etkin Proje olarak hayata geçirmek istediğiniz projelerinizde yanınızda olmak için varız. Bizimle iletişime geçip daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Ar-Ge Merkezi Kurulum Videosu

 
13 Mayıs 2017
popup-gorsel

Bilgi Talep Formu

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.

  Bilgi Talep Formu